Overslaan en naar de inhoud gaan
gelders opleidingsinstituut

Privacy statement

Gelders Opleidingsinstituut BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Privacy Statement voor bezoekers van Gelders Opleidingsinstituut.nl
Gelders Opleidingsinstituut BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.
Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat Gelders Opleidingsinstituut uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

1.1 Verzamelen van persoonsgegevens
De website van Gelders Opleidingsinstituut BV kunt u bezoeken zonder Gelders Opleidingsinstituut BV informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u toegang te verschaffen tot besloten informatie voor cursisten, maar ook om met u te corresponderen, dan wel een inschrijving voor een cursus, opleiding, workshop en/of examen te verwezenlijken. In deze gevallen, zullen wij u vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd formulier.
Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

1.2 Verwerken van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Gelders Opleidingsinstituut BV gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het inschrijven voor een opleiding of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag. Daarnaast kunnen uw gegevens door Gelders Opleidingsinstituut BV gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over relevante producten en/of diensten van Gelders Opleidingsinstituut BV.
Gelders Opleidingsinstituut BV geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke diensten betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Gelders Opleidingsinstituut BV. Neem hiervoor contact op via het online contactformulier, info@geldersopleidingsinstituut.nl of schriftelijk: Gelders Opleidingsinstituut BV, Willem Pijperstraat 21, 6815 AV Arnhem.

1.3 Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Gelders Opleidingsinstituut BV. Dit wordt middels een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via het online contactformulier, info@geldersopleidingsinstituut.nl of schriftelijk: Gelders Opleidingsinstituut BV, Willem Pijperstraat 21, 6815 AV Arnhem.
Het is ook mogelijk dat u op een andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) er expliciet mee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Gelders Opleidingsinstituut BV.

1.4 Bewaartermijn gegevens
Gelders Opleidingsinstituut bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht.

1.5 Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, telefonisch), kunt u contact opnemen via het online contactformulier, info@geldersopleidingsinstituut.nl of schriftelijk: Gelders Opleidingsinstituut BV, Willem Pijperstraat 21, 6815 AV Arnhem.

1.6 Beveiliging
De gegevens die u aan Gelders Opleidingsinstituut BV verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Gelders Opleidingsinstituut handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

1.7 Cookies
Gelders Opleidingsinstituut.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Gelders Opleidingsinstituut BV de gebruiker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 

1.8 Wijzigingen
Gelders Opleidingsinstituut BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacy Policy voor het privacy beleid van Gelders Opleidingsinstituut BV.
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 februari 2018.

2. Het gebruik van cookies op onze website
Tijdens een bezoek aan de website van Gelders Opleidingsinstituut BV, worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder treft een u korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot geven wij een korte instructie wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

2.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

2.2 Hoe werken cookies?
Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. 
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) uw surfgedrag en worden veelal gebruikt om uw bezoek op een website te analyseren (aantal bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc.). Deze cookies brengen voordelen met zich mee voor u. De cookies kunnen namelijk worden gebruikt om te leren welke onderwerpen u als lezer interessant vindt.

2.3 Welke cookies worden door Gelders Opleidingsinstituut BV ingezet?
Een overzicht van de cookies waarvan geldersopleidingsinstituut.nl gebruik maakt, treft u in onderstaand overzicht aan.
Website www.geldersopleidingsinstituut.nl
Google Analytics

2.4 Toelichting 'cookies'
2.4.1 Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).
Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.
De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen.
Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de dienst Google Analytics. In het Privacy beleid van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van de producten en services van Google, waaronder Google Analytics.
Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

2.4.2 Beleid Gelders Opleidingsinstituut BV met betrekking tot inzet cookies
Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. 

2.5 Liever geen cookies toestaan?
In uw browser kunt u reeds geplaatst cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

2.6 Privacy beleid Gelders Opleidingsinstituut BV
Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is. Meer informatie inzake ons privacy beleid treft u aan in ons privacy reglement.