Overslaan en naar de inhoud gaan
gelders opleidingsinstituut

Erkenningen

Het Gelders Opleidingsinstituut verzorgt wettelijke erkende MBO opleidingen en door branche organisaties erkende opleidingen. Wij hebben ook een scholingsovereenkomst met het UWV.

Wettelijke erkenning

De MBO opleidingen (allround) schoonheidsspecialist en (medisch) pedicure van het Gelders Opleidingsinstituut vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Dit betekent dat deze opleidingen wettelijk zijn erkend. Zij staan dan ook onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Dit geeft u de garantie van een betrouwbare opleiding. Mocht u vragen hebben over deze erkenning of onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de Onderwijsinspectie:   

Rijksinspectiekantoor Utrecht,
Postbus 2730,
3500 GS Utrecht
tel. 088-6696000.

Om wettelijk erkende MBO opleidingen te mogen verzorgen voor de kwalificaties (allround) schoonheidsspecialist en (medisch) pedicure, moet ook het Gelders Opleidingsinstituut aan alle eisen voldoen die door de minister van Onderwijs zijn gesteld. Een van de eisen is ingeschreven staan in het CREBO (Centraal Register Beroeps Opleidingen). Alleen de in dit register ingeschreven instituten mogen opleidingen voor de erkende gekwalificeerde opleidingen (MBO) geven. Uiteraard staat het Gelders Opleidingsinstituut in het CREBO ingeschreven, en is dus gerechtigd om de door het Ministerie erkende diploma's uit te reiken.

UWV -  GECONTRACTEERD SCHOLINGSBEDRIJF

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV in het kader van het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Scholing en omscholing

Scholing of omscholing is belangrijk en helpt je bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Je contactpersoon bij UWV kan daarbij adviseren, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start!
Betaalt UWV mijn opleiding?
UWV betaalt alleen een opleiding als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de opleiding goed af te ronden.
Informeer bij je UWV contactpersoon naar jouw mogelijkheden voor een opleiding of training. 

Vakorganisaties

Het Gelders Opleidingsinstituut is aangesloten bij en/of wordt erkend door:

  • NRTO : Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
  • CRKBO : Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
  • Geschillencommissie Particulier Onderwijs
  • ANBOS : Algemene Nederlandse Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging
  • ProVoet : landelijke brancheorganisatie voor pedicures
  • NGS : Nederlands Genootschap voor Sportmassage
  • VOUV : Vereniging Opleidingsinstituten Uiterlijke Verzorging